iX-Change Organisatieadvies van start

iX-Change Organisatieadvies is van start

De kogel is door de kerk. Deze maand (oktober 2017) heb ik iX-Change Organisatieadvies opgericht om mijn klanten vanuit een nieuwe positie gericht te adviseren over eigentijdse vraagstukken. 27 jaar adviseerde ik opdrachtgevers louter vanuit mijn rol als partner bij Twynstra Gudde. Ik blijf collegiaal met “TG” samenwerken maar sta nu op eigen initiatief formeel op eigen benen. De komende jaren wil ik vorm en inhoud geven aan het overdragen van kennis (“i” “X” change) (ik wissel uit) en juist in mijn advies me richten op opgaven waar het delen en uitwisselen van kennis en informatie centraal staat. “I” “X” change waar de hoofdletter “I” INFORMATIE verbeeldt, staat dus ook voor verandervolle opgaven waar partijen kennis en informatie uitwisselen om samen beter te kunnen functioneren.

Keten-, Netwerk-informatisering, digitalisering en samenwerking staan centraal

Zoals gezegd adviseer ik mijn klanten al jaren over hoe in te spelen op eigentijdse veranderingen. Dat zijn vraagstukken waar samenwerken, veranderen en informatiseren samenkomen en die vaak als keteninformatisering of ketensamenwerking te boek staan. Vraagstukken die steeds vaker ook over samenwerken en informatiseren in een netwerk van spelers gaan. Denk maar eens aan de omgevingswet en het digitale stelsel omgevingswet, maar ook aan sectorale informatieportalen, -loketten en informatienetwerken zoals die onder andere bestaan in de wereld van natuur, water, cultureel erfgoed, mobiliteit, infrastructuur, veiligheid, iOverheid (digitalisering van onze overheid), leefomgeving, zorg, werk en inkomen.

IX staat ook voor negen

Negen aspecten in een raamwerk van 3 x 3 typeren de opdrachten die ik de laatste jaren heb gedaan en de komende jaren wil blijven doen. Negen aspecten die met negen sleutelwoorden zijn te typeren. En negen woorden die de opgaven typeren waar ik mijn brede, integrale kennis en ervaring en inzet wil inbrengen. Dat om een waardevolle bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken en realiseren van oplossingen voor opgaven die mijn opdrachtgevers hebben.

Deze negen sleutelwoorden zijn in groepen van drie:

Organiseren, Managen en Reviewen typeren het soort werk dat ik doe…

Verandering, Digitalisering en Samenwerking zijn de objecten waar dat werk zich op richt…

Informatie, Harmonisatie en Verbinding zijn de aspecten die daarbij dominant zich manifesteren…

En tegelijk laten opgaven zich niet vangen in schema’s en abstracties. Dat vraagt om creativiteit, anders kijken en het zoeken van de nuance om succesvol te kunnen acteren. Ik heb geleerd vraagstukken vanuit alle hoeken te (blijven) beschouwen. Vanuit een helicopterview, maar ook vanuit het detail van wat maakt dat mensen in en tussen organisaties echt samenwerken, verbinden en veranderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.